VOL124女神易阳Silvia三亚旅拍私房内衣秀魔鬼身材惹火诱惑43P易阳星颜社

VOL124女神易阳Silvia三亚旅拍私房内衣秀魔鬼身材惹火诱惑43P易阳星颜社

但气至而会,其病乃作,则邪气卫气,均为日下一节矣。喉主天气而通于脏,故感则害人五脏。

喉咙为肺之系而下贯于心,故通宗气而行呼吸。如五脏阳已竭,魄独居者,其主在肺。

当是之时,阳虚而阴盛,外无气,故先寒栗也。 人有阴阳,阳主外而为卫,所以固气也;阴主内而藏精,所以起亟也。

此皆肝木本气之化,故曰“属风”,非外来虚风、八风之谓,凡诸病风而筋为强急者,正以风位之下,金气乘之,燥随风生,其燥益甚,治宜补阴以制阳,养营以润燥,故曰∶“治风先治血,血行风自灭。大晨,辰刻也,为水之库,晏晡,戌时也,土能伐水,故病发于肾者,不能出乎此也。

风化木,心属火,风薄于心则木火合邪,神志溃乱,故或为善怒,或为惊吓。故足太阳病为肿、腰痛也,应正月三阳之候。

又如虚实之治,至虚有盛候,则有假实矣;大实有羸状,则有假虚矣。脉来独至,全无胃气,则其间甚、死生之期皆可得而知之,如上文所论者是矣。

Leave a Reply