Vol622女神Lavinia&SISY思&LindaLinda私房蕾丝睡衣性感合集写真50PLavinia爱蜜社

Vol622女神Lavinia&SISY思&LindaLinda私房蕾丝睡衣性感合集写真50PLavinia爱蜜社

法宜升散清凉为主,如桂枝汤、麻黄汤、葛根汤之类。水停甚者,心下痛峻,仲景主以十枣汤,悸而不痛,芩桂术甘汤,悸而兼喘咳者,小青龙汤。

寒邪外入图说今以一圈白色,喻人身一团正气,黑色喻外入之寒邪。 巢元方采诸家之说,有含沙、沙虱、水毒、溪温诸证甚详。

肺与大肠为表里,大肠主传送,饮食入胃,不待消化,随燥热之气下降,而直趋大肠,故日泻数十次,腹痛饮冷不倦。务看先从何部发起,即在此处求之便了。

答曰:此肾中之真阳欲绝,不能统肾经之血液也。色不合病,舍色从病。

盖先伤暑,后受湿也。生气通天论,谓秋伤于燥,上逆而咳,发为痿厥。

东南卑湿,外湿多而内湿少。甘草味甘入脾,脾者土也。

Leave a Reply