PPPD-744 - 桐谷茉莉2019年番号 Icup高級ランジェリー

PPPD-744 - 桐谷茉莉2019年番号 Icup高級ランジェリー

 至虚弱之人,尤不宜轻用也。夫血乃有形之物,破血而气犹不伤;气乃无形之物,破气而血必难复。

或问《诗经》载苤芑为催生之药。见营中之邪,即用麻黄,又何误哉。

使余不遵异人之教,必不知万年青之杀痨虫也。此有损无益之药,似宜删去。

内伤之水,手按皮肉必随按随起,即或按之不起,必不如泥而可团捻也,按之或起或下。 或问元参以退胃、肾之火,既不损胃,又且滋阴,但必须多用,不妨一两以用至五六两,乃太多,恐脾胃难于承受,万一变生饱闷、不欲饮食之症奈何?

外感善变,岂羌活区区一方,即可以统治六经传经之外感耶。内容:白芷,味辛,气温,升也,阳也,无毒。

 盖性过于凉,非胃所喜,可以或问大、小蓟,皆是止血圣药,一时急症,用鲜尤佳。陷胸中之食而邪解散,即谓之陷邪亦可也。

Leave a Reply