j9九游会

j9九游会

大筋软短,则屈伸不能;小筋弛长,则操纵无力,而合因于气,为肿,四维相代,阳气乃竭。其与痉、厥、癫痫异者∶风为之病,其伤在筋,故有口眼斜,肢节痿缓之象;厥之为病,其伤在气,血虚气逆,加以外寒,束于皮肤,逆气内迫上奔而发病也,故气复即醒,醒即如常,而无迁延之患,以其在气分故也。

 阴虚宜甘润填阴,阴盛宜辛温振阳。 又劳瘵之热,大抵因真阴亏损,相火不能潜藏。

且嚏之来路有二∶因寒束肺窍,热气撩于肺中而上冲者,其气发于胸中,上过上之内,而下出于鼻也;因寒束督脉,热气激于脊膂而上冲者,其气起于腰俞,循脊上出脑顶之巅,而下出于鼻也。夫发骨中之汗者,惟细辛、独活可以任之。

谁复议其寒湿内伏耶?无怪血虚不能养心,不能荣筋之说纷纷也。又按∶注夏一病,前人有指为三四月乍暑之时,即见此证者;有指为长夏六月暑湿交蒸,而见此证者。

盖以寒固胃之所畏,其实之极,必伤胃气,遂变纯虚耳!观仲景太阴病及腹满、寒疝之治,而其理可见也。 阴虚者,如房室过度,或用心过度,阴气消耗,发为骨蒸,骨髓如空,小便赤涩,此阴虚而阳气因以陷之也。

亦有肢冷额热,困倦无力,呼吸不续,自汗盗汗者,若误作阴虚,治以滋补,中气愈郁,痞满愈甚,甚者化为肠痈、胃痈,积为肺痈,轻亦传为痢疾矣。阳明之胜,治以酸温,佐以辛甘,以苦泄之。

Leave a Reply