sw215番号截图

sw215番号截图

时气烦渴∶生藕汁一盏,生蜜一合,和匀,细服。 用七月七日露水丸之,更佳。

活血,没药散血,皆能止痛消肿生肌。四月初始开,二十日即谢,不结实。

深山生者尤大,可以为舟。常食用之,云去臭气。

《开宝本草》重出丁香,谬矣。 旧出婆律国,因以为名也。

云南人呼紫檀为胜沉香,即赤檀也。辛夷之辛温走气而入肺,其体轻浮,能助胃中清阳上行通于天。

震、坤合见,其色绿。服后当有恶物出,至三日三漏疮脓血∶白乳香二钱,牡蛎粉一钱。

Leave a Reply